FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych

loga fpk

Poręczenia udzielane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. są reporęczane przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z wkładów wniesionych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 do instrumentów inżynierii finansowej.

Wsparcie w postaci Poręczenia z Reporęczeniem Płynnościowym ma na celu poprawę lub utrzymanie płynności finansowej Odbiorców Ostatecznych, posiadających problemy z utrzymaniem płynności w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, których celem jest pokrywanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy w związku z prowadzona działalnością gospodarczą

Poręczenia płynnościowe dostępne są za pośrednictwem Banków Spółdzielczych.

OSTATECZNI ODBIORCY

  • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
  • osoby fizyczne, osoby prawne, albo jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi będące przedsiębiorcami, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego w postaci filii, oddziału, zakładu.

KOSZT PORĘCZENIA

  • Odpłatność za udzielenie poręczenia – 0 zł

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

  • Kredyty w rachunku bieżącym lub obrotowe

WARUNKI PORĘCZENIA

  • Maksymalna wartość Poręczenia wynosi 500.000zł.
  • Poręczenie wynosi maksymalnie do 80% wartości kredytu/pożyczki.
  • Poręczenie obejmuje okres, na który został udzielony kredyt nie dłuższy niż 60 m-cy.
  • Finansowanie musi być przeznaczone na:kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorców, utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy, procentową zmianę wartości przychodów ze sprzedaży.
  • Czas trwania programu do 31 grudnia 2021 lub do wyczerpania środków.

Pomoc dostępna w ramach poręczeń nie ma formy bezpośredniego dofinansowania, co oznacza, że nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, lecz udzielana jest w ramach rynkowych instrumentów finansowych. Wsparcie to jest udzielane w formie pomocy de minimis.

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

  Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie Płynnościowe Pobierz
  Wniosek Pobierz
Oświadczenie Pobierz 
  Formularz de minimis Pobierz 
  Oświadczenie de minimis Pobierz 
  RODO Pobierz 
  Upoważnienie konsumenta Pobierz 
  Tabela opłat i prowizji Pobierz 
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok