Fpk v4

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych
  • Jesteśmy dla Ciebie

Aktualności

Zmiana Prezesa Zarządu

IMG 6471wywW dniu 25.05.2019 r. Rada Nadzorcza Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Jeleniej Górze dokonała zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki. Nowym Prezesem Zarządu został Pan Marek Stefania.

Pan Prezes  zaprezentował nową koncepcję rozwoju Spółki. Rozwój firmy będzie opierał się o nowe produkty, w tym poręczenia zapłaty wadiów, gwarancje należytego wykonania kontraktu, poręczenia kaucyjne dla podwykonawców i poręczenia leasingów.  Spółka planuje wejście z produktami na teren całego kraju, poprzez sieć własnych oddziałów oraz punkty partnerskie, a także z wykorzystaniem nowoczesnych technik e-sprzedaży. Główne kierunki rozwoju Spółki to województwo dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Poniżej przedstawiamy notę biograficzną Pana Prezesa Marka Stefanina.

Czytaj więcej...

Nowe biuro Funduszu

fpk siedzibaZapraszamy do nowego Regionalnego Biura Sprzdaży w Jeleniej Górze, które mieści się przy ulicy Sobieskiego 53 lokal 8, 1 piętro.

Biuro czynne jest od 7:30 do 15:30. W godzinach pracy biura można uzyskać wszelkie informacje o poręczeniach wadialnych. Pracownik biura dostępny jest pod numerem telefonu: 665 606 032.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Informacja o nabyciu udziałów FPK w Jelniej Górze przez Krajową Fundację Rozwoju

Informujemy,że w dniach 11 lutego 2019 roku i 21 lutego 2019 roku Krajowa Fundacja Rozwoju w Warszawie nabyła pakiet kontrolny udziałów w FPK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, dający jej 51,57% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Krajowa Fundacja Rozwoju kupiła udziały od Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i SSEMP S.A. w Kamiennej Górze i posiada obecnie udziały o wartości 740 000 zł.

Nowy inwestor planuje gruntowne zmiany organizacyjne oraz wyjście na rynek z nowymi produktami finansowymi skierowanymi do MSP z terenu województwa dolnośląskiego.

Krajowa Fundacja Rozwoju w Warszawie >>

Poręczenia wadialne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdza, że Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. jako beneficjent pomocy przekazanej w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr wKP-l/l .2.2l2l20o5lll22lu spełnia kryteria,októrychmowawart.45ust.6pkt5iart. 148ust. 1pkt5ustawyPrawozamówien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. IJ. z 2017 r., poz. 1579) w związku w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 3l0).

Zobacz dokument >>


 

Zaproszenie do nabycia udziałów FPK sp. z o.o. w Jeleniej Górze

W dniu 22 lutego 2019 r. ukazało się Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert i negocjacji w przedmiocie nabycia 80 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł, należących do Miasta Jelenia Góra w spółce pod firmą Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z ofertą sprzedaży udziałów i rozważenia możliwości złożenia odpowiedzi na zaproszenie.

Pełna treść Ogłoszenia: (link do Ogłoszenia)

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok