FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenia udzielane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze ze środków własnych mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko Instytucji finansującej związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze może udzielać poręczeń ze środków własnych.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia LEASINGU mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Prowizja za udzielenie poręczenia(nie dotyczy poręczeń kredytów i pożyczek):
  Przedział procentowy poręczenia: do 24 miesięcy pow. 24 do 36 miesięcy pow. 36 do 48 miesięcy pow. 48 miesięcy
  od 1% do 20%  0,8%  1,0%  1,2%  1,6%
  pow. 20% do 40%  1,0%  1,2%  1,4%  1,8%
  pow. 40% do 60%  1,2%  1,4%  1,6%  2,0%
  pow. 60%  1,4%  1,6%  1,8%  2,2%
 • Prowizja za sporządzenie i podpisanie aneksu – 0,5% aktualnej wartości poręczenia

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 • Leasing operacyjny i finansowy

WARUNKI POĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 80% wartości finansowania
 • Maksymalna wartość poręczenia 350.000,- zł
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy do 5% Kapitału Funduszu Poręczeniowego.
 • Maksymalny okres poręczenia 66 miesięcy

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok