FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych

ue6

W ramach zawartej w 2005r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy Fundusz otrzymał dofinansowanie projektu w wysokości 5.000.000,- zł. Środki na dokapitalizowanie pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzroskt Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Projekt skierowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Przedmiotem poręczeń były objęte kredyty oraz pożyczki o charakterze inwestycyjnym i obrotowym.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok