FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych
 • Jesteśmy dla Ciebie

W dniu 11.06.2021 r. Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z p. o. podpisał umowę z Zachodniopomorską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., na wsparcie przedsiębiorców z terenu województwa zachodniopomorskiego poręczeniami z reporęczeniem płynnościowym, ze środków pochodzących z Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju. Celem Poręczeń z - Reporęczeniem Płynnościowym, jest poprawa lub utrzymanie płynności finansowej Przedsiębiorcy, posiadającego problemy z utrzymaniem płynności w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Poręczenia mają poprawić zwiększone zapotrzebowanie Przedsiębiorców na kapitał obrotowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podstawowe parametry produktu:

 • maksymalna, wartość Jednostkowego Poręczenia, wynosi 500 000,00 zł,
 • jednostkowe Reporęczenie wynosi maksymalnie do 80% wartości kredytu/pożyczki,
 • jednostkowe Reporęczenie jest terminowe - obejmuje okres, na który został udzielony kredyt/pożyczka, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż 60 miesięcy,
 • poręczenia są nieodpłatne dla przedsiębiorców,
 • poręczeniami mogą być objęte kredyty i pożyczki o charakterze obrotowym w tym o charakterze odnawialnym.

Poręczenia są dostępne za pośrednictwem banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych z terenu województwa zachodniopomorskiego:

 • Pomerania Inwestycje sp. z o. o.,
 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku,
 • Bank Spółdzielczy w Gryficach,
 • Bank Spółdzielczy w Wolinie,
 • Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim
 • Bank Spółdzielczy w Sławnie
 • Stargardzko-Pyrzycki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach
 • Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy w Choszcznie
 • Bank Spółdzielczy w Gryfinie
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok