FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych
  • Jesteśmy dla Ciebie

baner artykuł

Promocyjne warunki poręczenia wadium oraz poręczenia należytego wykonania umowy” dla przedsiębiorców prowadzących Zakłady Usług Leśnych, którzy uczestniczą w Zamówieniach Publicznych - ponownie dostępne !!!

 

       KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY:

  • Brak konieczności angażowania własnych środków pieniężnych
  • Możliwość przystąpienia do przetargu w przypadku braku wolnych środków na wpłatę wadium
  • Umożliwienie przystępowania do większej ilości przetargów jednocześnie
  • Możliwość zawarcia kontraktu bez własnego wkładu finansowego na wpłatę zabezpieczenia
  • Poręczenie podnosi wiarygodność przedsiębiorcy wobec zamawiającego
  • Skrócony okres podjęcia decyzji o udzieleniu poręczenia Wsparcie przedsiębiorstw na terenie całej Polski
  • Bardzo korzystne warunki finansowe tj. 0,3% nie mniej niż 100,- zł do 90 dni
  • 3-letni okres obowiązywania umowy  

TABELA PROWIZJI:

Poniższa tabela prowizji dotyczy promocyjnej oferty dla Zakładów Usług Leśnych i obowiązuje od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r.

PRODUKT

RODZAJ OPŁATY LUB PROWIZJI

WARTOŚĆ PROWIZJI
LUB OPŁATY

Indywidualne poręczenie wadialne

Opłata przygotowawcza

Już od 100 zł   400 zł

Prowizja za jednostkowe poręczenie wadialne udzielone na okres do 90 dni

Już od 0,3% od wartości poręczenia

Minimalna prowizja 100 zł

Odnawialna linia wadialna

Opłata przygotowawcza

Już od 100 zł   300 zł

Prowizja za jednostkowe poręczenie wadialne udzielone na okres do 90 dni

Już od 0,3% od wartości poręczenia

Minimalna prowizja 100 zł

Indywidualne poręczenie należytego wykonania umowy
i rękojmi za wady lub gwarancji jakości

Opłata przygotowawcza

Już od 150 zł   700 zł

Prowizja za jednostkowe poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości

Już od 0,5% od wysokości poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał, nie mniej niż 70 zł

Nieodnawialna linia należytego wykonania umowy
i rękojmi za wady lub gwarancji jakości

Opłata przygotowawcza

Już od 150 zł   700zł

Prowizja za jednostkowe poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości

Już od 0,5% od wysokości poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał, nie mniej niż 70 zł

Wartość prowizji lub opłaty uzależniona jest od indywidualnej oceny finansowej przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do współpracy. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 607 551 075 lub 665 606 032.

Pobierz ulotkę >> 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok