FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych
  • Jesteśmy dla Ciebie

Aktualności

Połączenie Spółek

W dniu 12.06.2024 roku odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, podczas którego zostały podjęte wszystkie uchwały wynikające z przyjętego przez sąd „Planu Połączenia Poprzez Przejęcie” dot. procesu połączenia Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze (Spółka przejmująca) z Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi (Spółka przejmowana).

Plan połączenia Spółek poprzez przejęcie

Zarząd Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na podstawie Art. 235 § 1 oraz Art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołał na dzień 12 czerwca 2024 r. na godzinę 1100 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które odbędzie się w Działdowie, przy ul. Wł. Jagiełły 17 (I piętro), którego przedmiotem będzie połączenie spółek Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze poprzez przejęcie Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi.

Na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych informujemy, że zatwierdzony w dniu 07.09.2023, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Planu Połączenia z dnia 05.06.2023 r. został ogłoszony publicznie z dniem 07.05.2024 r. poprzez umieszczenie na stronach internetowych łączących się spółek tj.: www.fpkjg.pl oraz www.fpkz.pl.


Dokumentacja >>

KAPITAŁ PORĘCZENIOWY - 01.01.2024r.

Na podstawie danych finansowych Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z  o. o. w Jeleniej Górze oraz spółki zależnej tj. Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Złotoryi łączny kapitał poręczeniowy po cztererch kwartałach 2023 r. wynosi:  16 614 660,99 zł w tym:

  1. Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Jeleniej Górze 12.178.815,68 zł,
  2. Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Złotoryi 4.435 845,31 zł.

KAPITAŁ PORĘCZENIOWY - 01.10.2023r.

Na podstawie danych finansowych Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze oraz spółki zależnej tj. Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Złotoryi łączny kapitał poręczeniowy po trzecim kwartale 2023 r. wynosi: 13.407.457,90 zł w tym:

  1. Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Jeleniej Górze 9 077.604,90 zł,
  2. Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Złotoryi 4.329.853,00 zł.

Podkategorie

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok